Vit D en de Wet van Dalende Meeropbrengst

Toe- en afnemende meeropbrengsten

De wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten of ook wel : de wet van de afnemende (fysieke) meeropbrengst genoemd, is een befaamde formulering van een technisch-economische relatie tussen productie-input (een productiefactor) en output (product)

Indien aan een constant gehouden hoeveelheid van een productiefactor successievelijk eenheden van een variabele productiefactor worden toegevoegd, zal de productie eerst meer dan evenredig stijgen, maar voorbij een bepaald punt minder dan evenredig en mogelijk zal deze uiteindelijk zelfs dalen.
In het leven van alledag wordt deze wet wel de 'Wet van de toenemende (relatieve) kosten' genoemd.
De wet verklaart onder andere de concave (holle) vorm van de productie transformatiecurve.

Waar tot nu toe ervan uit werd gegaan dat deze wet slechts van toepassing was op productie,
blijkt hij ook steeds vaker van toepassing op uit de pas lopende honoreringssystemen.

Ook van toepassing op lichamelijke processen ?

Waarom zou deze benadering die de benaming "wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten" meekreeg, niet evengoed van toepassing zijn op de processen van het menselijk lichaam, en meer speciaal op de effecten die je van het nemen van vitamines en mineralen kan verwachten ?
Vitamines en mineralen vormen een kluwen van interactieve en interafhankelijke elementen.
Eigenlijk nogal logisch dat als je raakt aan één onderdeel, je uiteraard ook de co-factoren in die beweging meeneemt.

Wat betekent dit voor het nemen van Vitamines

Deze vrij universele wet zou kunnen betekenen dat het opvoeren van een enkele geisoleerde vitamine mogelijk een snelle verbetering brengt in één of andere "aandoening", maar dat het verder opdrijven daarvan eerst een stagnering van extra resultaat te zien geeft , om bij het nog verder opdrijven van die ene vitamine er andere "co-factoren" uitgeput geraken.
Hierdoor zal het verwachte stijgende effect keren in dalende uitkomst.
Het oorspronkelijke tekort is verdwenen, maar nieuwe tekorten dragen zich aan met allerhande "bij- of nevenverschijselen"

Vitamine D3 en K2

Vanuit die benadering is vaststelling dat je met hoge dosissen Vitamine D afzonderlijk dient op te letten.
Daardoor is de laatste jaren duidelijk geworden dat D3 altijd beter werkt indien gecombineerd met K2
Aangezien Vitamine D gekend is ivm botopbouw is het vrij logisch dat Magnesium snel om de hoek komt kijken. Maar ook alle andere belangrijke mineralen als Jodium, Boor, Zink, Mangaan ...

Vitamine D3 met K2 Bestellen